Rafał Michna nowym kierownikiem LUK Lublin

Przez trzy lata dowodził zaangażowania, sumienności i oddania Klubowi. Z dociekliwością i entuzjazmem chłonął wszystko, co stanowi o tożsamości Lubelskiego Klubu Przyjaciół Siatkówki. Dziś Rafał Michna jest gotowy by objąć funkcję kierownika drużyny!

Rafał przez ostatnie trzy lata sprawdził się jako wolontariusz. Wykazywał się zwłaszcza przy organizacji meczów. Znakomicie organizował swoją pracę, radząc sobie z bardzo szerokim spektrum zadań. Czas na hali wykorzystywał także na poznawanie drużyny i klubu, nie zaniedbując powierzanych mu obowiązków. Już od kilku tygodni z powodzeniem wspiera przygotowania presezonu. W planach Rafała jest nieustanne podnoszenie kompetencji, między innymi poprzez naukę języka włoskiego. 

 – Jesteśmy dumni, że udaje nam się gromadzić wokół Klubu osoby o ogromnym potencjale, na których możemy polegać. Rafał, będąc naszym wolontariuszem, szybko pojął, co jest kluczowe dla Tożsamości Klubu i przez ostatnie lata dowodził, że identyfikuje się z naszymi wartościami. Dał się poznać także jako osoba, gotowa do podjęcia wyzwania, jakie przed nim postawiliśmy. Imponuje nam entuzjazmem i sprawnością wzbogacania swojego doświadczenia i palety umiejętności. Dla niego okres przygotowawczy już trwa i mamy pewność, że będzie gotowy, gdy przygotowania rozpoczną siatkarze – powiedział Krzysztof Skubiszewski, prezes LUK Lublin.

 – Kierownika drużyny wyobrażam sobie jako osobę wielozadaniową, na której można polegać, mając pewność, że pomoże ona w rozwiązywaniu nagłych problemów. Przez ostatnie lata obserwowałem, jak funkcjonuje klub i jako wolontariusz, zdobyłem już doświadczenie, które mam nadzieję, pomoże mi wywiązać się należycie ze swojej roli – powiedział Rafał Michna, kierownik drużyny LUK Lublin.

Rafał, wierzymy w Ciebie!