kontakt z klubem

adres klubu

LKPS Lublin Sp. z o.o. – LUK Lublin

Biuro LKPS Lublin

Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin

Adres e-mail: biuro@lkpslublin.pl

Dane rejestrowe:

LKPS Lublin Sp. z o.o.

ul. Czeremchowa 11
20-807 Lublin

NIP: 712-342-24-81
REGON: 389594564
KRS: 0000914631

Rachunek bankowy:

dział marketingu

Marketing: marketing@lkpslublin.pl

dla mediów

Media (media klubowe, kontakt dla przedstawicieli mediów, akredytacje prasowe):
media@lkpslublin.pl

sprzedaż stacjonarna