grupy zorganizowane

informacje

Grupy zorganizowane dotyczą uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Aby grupa zorganizowana mogła wziąć udział w meczu należy przesłać na adres e-mail: bilety@lkpslublin.pl zgłoszenie zawierające: dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za grupę (imię, nazwisko oraz numer telefonu), nazwę placówki, listę osób biorących udział w wydarzeniu (imię, nazwisko, numer PESEL). Minimalna liczba osób w zgłaszanej grupie to 15 (łącznie z opiekunem). Grupy zorganizowane należy zgłaszać do 48 godzin przed.