sztab szkoleniowy

1653215155843

DARIUSZ DASZKIEWICZ

I Trener

zostaje-KOŁODZIEJCZYK (1)

Maciej Kołodziejczyk

II TRENER

witamy-Nalepka (2)

KAMIL NALEPKA

Asystent trenera

zostaje-Zimoch

MATEUSZ ZIMOCH

Trener przygotowania motorycznego

zostaje-Dzierba


Jakub Dzirba

Statystyk

zostaje-Biernacki

MACIEJ BIERNACKI

Fizjoterapeuta

witamy-Toborek

PAWEŁ TOBOREK

Kierownik drużyny

zostaje-Pałka

JUSTYNA PAŁKA

Asystentka fizjoterapeuty