dla mediów

herb klubu

kontakt dla mediów

Anna Sobka
adres e-mail: media@lkpslublin.pl

akredytacje

Do wstępu na mecze BOGDANKI LUK Lublin uprawnia wyłącznie akredytacja wydana przez Biuro Prasowe BOGDANKI LUK Lublin.

Podczas meczów przedstawiciele mediów zobowiązani są przestrzegać: Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504) z późniejszymi zmianami, regulaminu obiektu, regulaminu PLS S.A. oraz regulaminu i wytycznych Klubu.

Klub ma prawo odmówić przyznania akredytacji bez podania przyczyny bądź cofnąć przyznaną akredytację w przypadku naruszenia w/w przepisów. Akredytacja może zostać cofnięta także bez podawania przyczyny.

BIURO PRASOWE BOGDANKI LUK LUBLIN W ACCRED.EU

AKREDYTACJE DZIENNNIKARSKIE

AKREDYTACJE STAŁE
Przyjmowanie wniosków dotyczących akredytacji stałych na sezon 2023/2024 trwa do 5.10.2023r.  

AKREDYTACJE JEDNORAZOWE
Wnioski można składać najpóźniej do godziny 12:00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego mecz. Ostatniego dnia roboczego poprzedzającego mecz, do godziny 15:00 otrzymają Państwo mailową informację na temat przyznania, bądź nie przyznania akredytacji na dane spotkanie.

AKREDYTACJE FOTO
Przyznawana jest dla fotoreporterów prasowych, fotoreporterów serwisów internetowych oraz agencji fotograficznych. Każda z tych osób zobowiązana jest dodatkowo do noszenia podczas meczu stosowanej kamizelki.

AKREDYTACJE TV BEZ PRAWA DO TRANSMISJI
Przyznawana jest dla ekip TV nieposiadających praw do transmisji zawodów.
Umożliwia realizację materiałów wideo. Daje prawo do rejestracji pola gry tylko podczas rozgrzewki oraz po ostatnim gwizdku sędziego w wyznaczonych strefach. W dniu meczu wszystkie wywiady muszą być przeprowadzane na tle specjalnie do tego przygotowanych ścianek reklamowych.