Neptun zostaje z nami na kolejny sezon!

Neptun to najlepsze usługi na rynku – profesjonalne i kompleksowe. Naszą współpracę będą charakteryzowały te cechy przez kolejny sezon!

Spółka Neptun od ponad dekady jest jednym z wiodących dystrybutorów systemów infrastrukturalnych w Polsce. Od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach sprzedaży producentów wyrobów dla branży wodno-kanalizacyjnej i przemysłowej, a także armatury sanitarnej i techniki grzewczej. Poza asortymentem branży wod-kan, firma Neptun posiada szeroką ofertę materiałów budowlanych, dzięki czemu jest w stanie realizować zamówienia kompleksowo, co ma bezpośrednie przełożenie na wygodę i oszczędności klientów firmy.

Docelową grupę odbiorców firmy stanowią przedsiębiorstwa budownictwa inżynieryjnego, miejskie przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne oraz zakłady gospodarki komunalnej. Firma Neptun posiada stale powiększaną sieć odbiorców hurtowych na terenie województwa lubelskiego i województw ościennych, dostarczając własną flotą transportową zaopatrzenie do małych i średnich sklepów instalacyjnych oraz małych przedsiębiorstw wykonawczych.