LUK Politechnika Lublin u Prezydenta Miasta Lublin

Wizyta u Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka (fot. Grzegorz Winnicki)

W poniedziałkowe przedpołudnie prezesi, sztab szkoleniowy oraz siatkarze LUK Politechniki Lublin spotkali się z Prezydentem Miasta Lublin Panem Krzysztofem Żukiem i zastępcą Prezydenta Miasta Lublin Panią Beatą Stepaniuk-Kuśmierzak, aby podziękować za otrzymane wsparcie w sezonie 2019/2020. Spotkanie było także okazją do tego, aby porozmawiać o nadchodzącej kampanii oraz o naszych celach. Prezentujemy krótką fotorelację z tego wydarzenia.