Zapraszamy do sklepu kibica

W sklepie kibica LUK Politechniki Lublin znajdziecie gadżety oraz ubrania klubowe dostępne na zamówienie. Nabyć je można w biurze klubu (al. Zygmuntowskie 4, wejście przez strefę H2O) we wtorki w …